หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ > อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนายกริชเพชร ขอนพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมวิจัยโครงการ Advancing Co-Design of Integrated to Climate Change in Thailand (ADAP-T Project)
อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนายกริชเพชร ขอนพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมวิจัยโครงการ Advancing Co-Design of Integrated to Climate Change in Thailand (ADAP-T Project)

admin ce
2018-03-26 14:35:07

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนายกริชเพชร ขอนพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมวิจัยโครงการ Advancing Co-Design of Integrated to Climate Change in Thailand (ADAP-T Project)


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนายกริชเพชร ขอนพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมวิจัยโครงการ Advancing Co-Design of Integrated to Climate Change in Thailand (ADAP-T Project) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนDownload