หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อบรมการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียน รัชชประภาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อบรมการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียน รัชชประภาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

admin ce
2018-03-26 14:31:45

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อบรมการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียน รัชชประภาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำโดย อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ และ อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง อบรมการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียน
รัชชประภาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้
Download