หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาสื่อสารข้อมูล ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาห์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นวิทยากร
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาสื่อสารข้อมูล ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาห์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นวิทยากร

admin ce
2018-03-26 14:18:59

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาสื่อสารข้อมูล ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาห์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นวิทยากร


(13 พ.ย. 60) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาสื่อสารข้อมูล โดยมี 
อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาห์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้อง 4711 อาคาร 47
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าว


Download