หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม Interlink Campus Tour 2017 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้พร้อมกับเทคนิคการทำ work shop สายสัญญาณ UTP (Unshield Twisted Pair) และ Fiber Optic
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม Interlink Campus Tour 2017 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้พร้อมกับเทคนิคการทำ work shop สายสัญญาณ UTP (Unshield Twisted Pair) และ Fiber Optic

admin ce
2018-03-26 14:17:36

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม Interlink Campus Tour 2017 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้พร้อมกับเทคนิคการทำ work shop สายสัญญาณ UTP (Unshield Twisted Pair) และ Fiber Optic


สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม Interlink Campus Tour 2017 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้พร้อมกับเทคนิคการทำ work shop สายสัญญาณ UTP (Unshield Twisted Pair) และ Fiber Optic เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าว


Download