หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ > บริษัท แอนทรอนิค จำกัด ได้นำเสนอเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ อาทิเช่น NI LabVIEW และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
บริษัท แอนทรอนิค จำกัด ได้นำเสนอเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ อาทิเช่น NI LabVIEW และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

admin ce
2018-03-26 14:14:49

บริษัท แอนทรอนิค จำกัด  ได้นำเสนอเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ อาทิเช่น NI LabVIEW และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


วันที่ 25 ส.ค. 2560 คุณอภิชาต โสธรศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท แอนทรอนิค จำกัด
ได้นำเสนอเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ อาทิเช่น NI LabVIEW และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความสนใจ ณ ห้อง 4764 ตึก 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าว

Download