หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัด “โครงการปรับพื้นฐาน” ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัด “โครงการปรับพื้นฐาน” ประจำปีการศึกษา 2560

admin ce
2018-03-26 14:12:44

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัด “โครงการปรับพื้นฐาน” 
ประจำปีการศึกษา 2560


สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัด “โครงการปรับพื้นฐาน” ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ภาพความประทับใจการฝึกทักษะพื้นฐานการโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานความพร้อมกับการเรียนในรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4222 
อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าว

Download