หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ที่ เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ที่ เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

admin ce
2018-03-26 14:06:17

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ที่ เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560


เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ที่
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ให้มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการศึกษาและการใช้ชีวิต
ณ ห้องเรียน 4744 อาคาร 47


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าว


Download