หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรม การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น และเว็บ API ด้วย Node.js บนฐานข้อมูล MongoDB ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรม การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น และเว็บ API ด้วย Node.js บนฐานข้อมูล MongoDB ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4

admin ce
2018-03-26 14:10:46

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรม การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น และเว็บ API  ด้วย Node.js บนฐานข้อมูล MongoDB ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4


วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรม การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น และเว็บ API
ด้วย Node.js บนฐานข้อมูล MongoDB ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเสริมความรู้ด้านการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น และเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาให้สามารถออกไปประกอบวิชาชีพด้านการพัฒนาระบบได้อย่างมั่นใจ โดยวิทยากร คุณอภัยชนม์ พันธุ์โอกาส
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4221 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าว






Download