หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ > นายพีระวัฒน์ ไชยภูมิสกุล นางสาวสาวิตรี ชรัมพร เเละนางสาวธนัชชา พลเลิศมงคล ตัวแทนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
นายพีระวัฒน์ ไชยภูมิสกุล นางสาวสาวิตรี ชรัมพร เเละนางสาวธนัชชา พลเลิศมงคล ตัวแทนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

admin ce
2018-03-26 14:01:59

นายพีระวัฒน์ ไชยภูมิสกุล นางสาวสาวิตรี ชรัมพร เเละนางสาวธนัชชา พลเลิศมงคล ตัวแทนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ตัวเเทนนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย นายพีระวัฒน์ ไชยภูมิสกุล นางสาวสาวิตรี
ชรัมพร 
เเละนางสาวธนัชชา พลเลิศมงคล

โดยได้นำเสนอผลงานในการการประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ประจำปี 2560 เรื่องการแปลงไฟล์วีดีโอด้วยเว็บแอปพลิเคชั่น โดยมี อาจารย์อภิสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นที่ปรึกษา 
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน

Download