หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ > โครงการ"แสดงหุ่นยนต์" ให้แก่น้องนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการ"แสดงหุ่นยนต์" ให้แก่น้องนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin ce
2018-06-29 18:46:48

โครงการ"แสดงหุ่นยนต์" ให้แก่น้องนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

      วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 พี่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาจัด "โครงการแสดงหุ่นยนต์" ให้แก่ น้องนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ โดยมีอาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ควบคุมนักศึกษามาจัดการแสดงหุ่นยนต์ โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การสนับสนุน ในการจัดแสดง หุ่นยนต์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ พี่ๆมีกิจกรรมการแข่งขันให้นักเรียนได้สนุกสนานกับการบังคับหุ่นยนต์ โดยหุ่นยนต์ที่มาแสดงนั้น บังคับผ่านระบบ wifi ในมือถือ ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียน และสามารถนำไปเป็นแรงบันดาลใจ ต่อยอด และการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอีกด้วย