- (รหัส 57) นักศึกษาที่ต้องการทำโปรเจคกับ อาจารย์อภิสิทธิ์

ขอให้นักศึกษาที่ต้องการทำโปรเจคกับอาจารย์อภิสิทธิ์ มาพบอาจารย์อภิสิทธิ์ เพื่อทดสอบความสามารถในการเขียนโปรแกรม ในวันศุกร์แรก เมื่อเปิดภาคเรียน เวลา 17.00 น.