- ขอเชิญนักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา ทำแบบสำรวจ

ขอให้นักศึกษาทำแบบสำรวจตาม Link

http://www.poll.ssru.ac.th/poll_autonomous

บัดนี้ถึง 31 พ.ค. 59