หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > กำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)

admin ce
2018-05-25 15:10:51

  • แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ที่ reg.ssru.ac.th ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้